Rosalie G.

Rosalie G. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

19 reviews

Professional Teach kids teacher with 3 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2016 – 2019

  BIT-International College

  English

  Bachelor in Secondary Education

 • 2023 – 2023

  BISU Main Campus

  Educational Management

  Masters of Arts in Education

Kinh nghiệm làm việc

 • 2020 – 2023

  ESL Company

  ESL Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2019

  Diploma - Bachelor's

 • 2023

  Certificate of Teaching - ESL Company

Teacher video cover
Hello! Welcome to our class! My name is Teacher Rosalie! I am thrilled to be your teacher in class. I have a passion in teaching and helping students achieve their learning goals. With almost 4 years of experience as an ESL teacher, I have developed engaging and effective teaching methods to each student's unique needs. I can't wait to see you in my class!
 • Kinh nghiệm làm việc 3 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng tagalog bản ngữ
Đặt lịch học