Vince T.

Vince T. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

14 reviews

Professional Teach kids, Teaches teens teacher with 6 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2013 – 2019

  University of Negros Occidental- Recoletos

  Civil Engineering

  Bachelor's Degree

Kinh nghiệm làm việc

 • 2019 – 2024

  51Talk

  ESL and Team Captain

 • 2021 – 2022

  Skyeng

  ESL Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2019

  TESOL - 51Talk

Teacher video cover
Hi, my name is Vince. I am 26 years old and live in Rodriguez, Rizal, Philippines. I studied civil engineering at the University of Negros Occidental-Recoletos. I have been working as an ESL teacher for almost 6 years now. I hold TESOL and TEYL certifications and have undergone various training workshops, such as Specialization-Level S, Webinar-Teaching IELTS, Assessing Written and Oral Tasks, and Methodology Primary English.
 • Kinh nghiệm làm việc 6 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng tagalog bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới