Bethel O.

Bethel O. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

5 reviews

Professional Teach kids teacher with 4 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2015 – 2020

  Medina College

  Medical Technology

  Bachelor of Science

Kinh nghiệm làm việc

 • 2020 – present

  English Language School

  English Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2020

  TESOL & TEYL - Teach International English Language School

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hey there! I’m Bethel Mae Ono, a 25-year-old Filipino English-Teacher based in Japan. From teaching English online to kids as young as 3 to junior high school students in Japan, I’m all about making learning fun and engaging. Join me on this journey as we explore the world of English together!
 • Kinh nghiệm làm việc 4 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng tagalog bản ngữ
Đặt lịch học