Michelle T.

Michelle T. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

26 reviews

Professional Teach kids teacher with years of experience teaching English

Teacher skills verified

The teacher completed training from All Right

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2018 – 2014

  Iligan medical center college

  Radiologic techonolgy

  college degree

Kinh nghiệm làm việc

 • 2023 – 2019

  51 talk company

  online teachers

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2019

  TESOL - 51 TALK

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hello, there my name is Teacher Michelle. I have been an online English tutor for almost 5 years now. I've been helping students from beginner to advanced levels improve their English skills. I've tried teaching kids and adults; I use TPR look rewards; I can sing and dance; and I would love to help you through out our class from phonics, grammar, and pronunciation. I have teaching certificates like TESOL and TEYL, so you are in good hands. So come with me and let's learn English. So much fun and exciting, See you!
 • Học từ 3 đến 15 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng tagalog
Đặt lịch học