Dejan S.

Dejan S. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

62 reviews

Professional Teach kids teacher with 1 years of experience teaching English

Teacher skills verified

The teacher completed training from All Right

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2018 – 2023

  Academy of Arts Novi Sad

  Photography

  Beachelor's degree

Kinh nghiệm làm việc

 • 2023 – 2024

  Native Camp

  Online English Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • -

 • 2023

  Qualifi Level 3 Certificate in Teaching English as a Foreign Language (TEFL) (The TEFL Academy) (RQF) - TTA The TEFL Academy

Teacher video cover
Hello, I am Teacher Dejan. I'm from Serbia, from a small town called Apatin. I have a beachelor's degree in Photography from the Academy of Arts in Novi Sad. I also have a 120-hour TEFL teaching certificate. I love art, nature and teaching. That is why i'm really looking forward to meeting my new students. I believe that nothing is more rewarding than helping someone gain new skills.
 • Kinh nghiệm làm việc 1 years
 • Học từ 3 đến 13 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng serbian bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới