Nicole P.

Nicole P. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

17 reviews

Professional Teach kids teacher with 5 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2010 – 2013

  University of Western Australia

  Languages (French and Italian)

  Bachelor of Arts

 • 2016 – 2018

  University of Sunderland

  Education

  PGCE

 • 2019 – 2022

  University of Sunderland

  MA in Education

  Masters of Arts

Kinh nghiệm làm việc

 • 2018 – 2023

  International school

  Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2013

  Bachelor Degree - University of Western Australia

 • 2018

  Post Graduate Certificate in Education - University of Sunderland

 • 2022

  Masters - University of Sunderland

Teacher video cover
Hi! I am Nicole! Welcome to my classes. I am from Italy and I teach languages. I have been teaching for 5 years in the classroom as well as online. I am pleased to welcome you and help you achieve your learning goals.
 • Kinh nghiệm làm việc 5 years
 • Học từ 5 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng ý bản ngữ, tiếng pháp, tiếng anh
Đặt lịch học