Varvara B.

Varvara B. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

35 reviews

Professional Cambridge Exam B2 - FCE for Schools, Teach kids teacher with 2 years of experience teaching English

Teacher skills verified

The teacher completed training from All Right

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2023 – 2027

  University of Trieste

  Language and Literature

  Bachelor

Kinh nghiệm làm việc

 • 2022 – hiện tại

  English teacher for kids

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2021

  Cambridge Exam B2 - British School Trieste

Teacher video cover
Hey there! I'm Varvara, your go-to English teacher for kids! With boundless energy and a passion for learning, I make every lesson an exciting adventure. I love interacting with kids because they inspire me as much as I inspire them. Currently studying languages myself, I'm always striving to enhance my skills and performance. Join me for a fun-filled journey through the English language!
 • Kinh nghiệm làm việc 2 years
 • Học từ 5 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng rumani bản ngữ, tiếng anh, tiếng ý, tiếng nga
Đặt lịch học