Jemimah E.

Jemimah E. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

8 reviews

Professional Teach kids, Cambridge Exam A2 - KET for Schools, Cambridge Exam B1 - PET for Schools, Teaches teens teacher with 5 years of experience teaching English

Teacher skills verified

The teacher completed training from All Right

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2011 – 2014

  Iligan Capitol College

  Elementary Education

  Bachelor of Elementary Education

Kinh nghiệm làm việc

 • 2019 – 2023

  51 talk LLC China

  English Teacher

 • 2023 – 2024

  "Online Kids Academy Turkey" — Online English Teacher

  ESL Teacher

 • 2023 – 2024

  "Happy English China" — Online English Teacher

  ESL Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2020

  TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) - Teach International English Language School

Teacher video cover
My name is Jemimah. I'm from Iligan City, Philippines. I'm passionate about teaching English and helping students learn in a fun and engaging way. I completed my Bachelor of Elementary Education degree at Iligan Capitol College in 2014. Additionally, I hold a teaching certificate in TESOL from Teach International English Language School. My mother tongue is Filipino. I speak English fluently, and I have a good understanding of basic Arabic from my time working in Abu Dhabi. I find joy in teaching young learners and sharing my knowledge with them, especially in fundamental areas like basic English colors, numbers, and alphabets. My approach is to create a supportive and interactive environment where they can learn and have fun at the same time.
 • Kinh nghiệm làm việc 5 years
 • Học từ 3 đến 16 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng tagalog bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới