Grace P.

Grace P. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

11 reviews

Professional Teach kids, Teaches teens, External Independent Evaluation teacher with 5 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2014 – 2018

  Bago City College

  Education

  Bachelor's Degree

Kinh nghiệm làm việc

 • 2019 – 2022

  51Talk

  ESL Teacher

 • 2022 – 2024

  Novakid

  ESL Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2019

  TESOL & TEYL - Teach International

 • 2019

  TEFL - TEFL Professional Development Institute

Teacher video cover
My name is Grace. I have 5 years of teaching experience. I am a graduate of Bachelor of Education. I got my teaching license in the year 2019. I have certificates in TESOL, TEYL, and TEFL. I love to teach students ages 3- 14 years old. I also have experience teaching teens and adult learners. I like to make my lessons fun and engaging by using different kinds of teaching methods. I love using props like toys, realias, and flashcards. I also animate my voice and use stickers in my lesson. I hope to see you in my class.
 • Kinh nghiệm làm việc 5 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng tagalog bản ngữ
Đặt lịch học