Vanessa Mae C.

Vanessa Mae C. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

10 reviews

Professional Teach kids, Dạy cho người trưởng thành, Teaches teens, External Independent Evaluation teacher with 3 years of experience teaching English

Teacher skills verified

The teacher completed training from All Right

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2015 – 2019

  National College of Business and Arts

  Major in Accountancy

  Bachelor of Science

Kinh nghiệm làm việc

 • 2020 – 2023

  51Talk

  English as a Second Language Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2024

  Teaching English as a Foreign Language Course - TeacherRecord

Teacher video cover
Hello! I am Teacher Vanessa from the beautiful country of the Philippines.I have 3 years of experience teaching English to foreign students as young as 2 years old up to 67 years old. I am a graduate of Bachelor of Science in Accountancy, and during my years as a student, I really enjoyed joining journalism club which enhanced my English writing skills as well. Teaching has always been my passion that's why I took up the TEFL Certification, and I always show my dedication in every classes and lessons that I handle. I can be your friend in learning the English language. Do not be shy and try to talk as much as you can. Don't be embarrassed when you make mistakes because mistakes are opportunities to learn new things. Don't worry, I am going to make our lessons fun, engaging and very informative. I am very excited to start teaching you. See you soon! Love, Teacher Vanessa
 • Kinh nghiệm làm việc 3 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng tagalog bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới
Giáo viên đang làm việc tại trường cho đến 01 tháng 5 2024