Pearlane D.

Pearlane D. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

5 reviews

Professional Teach kids teacher with 4 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2012 – 2016

  Mindanao State University

  Filipino language

  Bachelor in Secondary Education

Kinh nghiệm làm việc

 • 2018 – 2023

  Private and Public Schools

  Primary Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2016

  Diploma - Mindanao State University

Teacher video cover
Hello. I am Teacher Pearl. I have four and a half years of teaching experience in Thailand in both classroom and online environments. I taught English as a second language in several schools and also in private 1-2-1 lessons. It is my desire to motivate and boost their confidence. I believe that every child is unique and I make sure my teaching methods are suitable for each student. I finished my Bachelor's degree in Education in 2016 and became a licensed teacher in the Philippines in the same year. In 2018, I moved to Thailand to teach and gained a Teaching License. At present, I am studying TESOL to gain a global certification. For leisure I enjoy photography, painting and baking. Apart from that I also binge watch films and play online games regularly. Hope to meet you soon.
 • Kinh nghiệm làm việc 4 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng tagalog bản ngữ
Đặt lịch học