Rhea D.

Rhea D. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

2 reviews

Professional Teach kids teacher with 3 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2018 – 2022

  Don Honorio Ventura Technological State University

  Programmer

  BS Information Technology

Kinh nghiệm làm việc

 • 2021 – 2023

  Acadsoc

  ESL Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2021

  TESOL - Teach International English language School

Teacher video cover
Hello! My name is Rhea, 22 years old. I was born and raised in the Philippines and I'm proud being a Filipino teacher. I am a person who keep myself jolly or enthusiastic, kind, understandable and patient. During my spare time I really love traveling to explore the new culture especially in my country . Reading books like novels is one of my great hobby too for me to improve more and learn some inspirational thoughts. I also do sports games like playing badminton to stay myself physically fit.
 • Kinh nghiệm làm việc 3 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng tagalog bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới