Renz A.

Renz A. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

7 reviews

Professional Teach kids teacher with 8 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2013 – 2017

  Polytechnic University of the Philippines

  Broadcast Communication

  Bachelor's Degree

Kinh nghiệm làm việc

 • 2016 – 2021

  RareJob Philippines Inc.

  Home-based Online English Teacher

 • 2021 – present

  TutorABC Global Limited

  Home-based Online English Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2021

  TESOL - International Open Academy

 • 2021

  University Diploma - Polytechnic University of the Philippines

Teacher video cover
My name is Renz. I've been working as an Online English Teacher for 8 years. I'm also a TESOL-Certified Teacher and I've handled classes for both kids and adults. I love having fun in my class, so to make sure that my students are having a great time in my class, I try my best to relate the lesson to their interests.
 • Kinh nghiệm làm việc 8 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng tagalog bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới