Marija D.

Marija D. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

12 reviews

Professional teacher with 3 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2017 – 2020

  Gimnazija "Stojan Cerović" Niksić

  High school degree

Kinh nghiệm làm việc

 • 2020 – 2023

  Private lessons

  Teacher

 • 2023 – 2024

  Bibo Global Opportunity

  Tutor of English

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2024

  TEFL - Udemy

Teacher video cover
Hello! My name is Marija. I am a friendly, communicative, and optimistic person. I hold a TEFL certificate and have three years of experience working with children. In my free time, I enjoy reading books, hanging out with my friends, and traveling.
 • Kinh nghiệm làm việc 3 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng serbian bản ngữ, tiếng croatia, bosnian, tiếng anh
Đặt lịch học