Veronika V.

Veronika V. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

23 reviews

Professional Teach kids teacher with 2 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2020 – 2024

  Chernivtsi medical applied college

  Nursing

  Bachelor

Kinh nghiệm làm việc

 • 2022 – 2024

  Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2024

  TEFL - Teacher Record

Teacher video cover
Hello, my future students! My name is Veronika, and I am a certified English teacher. I have been teaching kids from 3 to 14 years for almost 2 years now. Be sure that our lessons will always be cheerful and full of games. Can't wait to see you! Sincerely, teacher and your friend, Veronika
 • Kinh nghiệm làm việc 2 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng ukraina bản ngữ, tiếng anh, tiếng nga bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới