Anastasiia N.

Anastasiia N. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

30 reviews

Professional Teach kids teacher with 2 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2022 – 2026

  The National University of Ostroh Academy

  Phylology

  Bachelor

Kinh nghiệm làm việc

 • 2023 – 2024

  EnglishShool

  teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2024

  Certificate of graduation - All Right School

Teacher video cover
Hello dear student! 😊👋 It's nice to see you here! Do you want to study English in a fun and easy way, getting better and better each day? Well, you've come to the right place! ✨ I know how to teach with comfort and have fun while remembering all the important information. 🥰 So I will help you make the learning process not only fast but also fun and productive. 🤓 I am ready to become your friend and teacher, helping you make your English learning journey the best it can be! 🌟
 • Kinh nghiệm làm việc 2 years
 • Học từ 7 đến 18 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng ukraina bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới