Magdalena A.

Magdalena A. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

20 reviews

Professional Teach kids, Eighth-grade examination (E8) teacher with 4 years of experience teaching English

Teacher skills verified

The teacher completed training from All Right

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 1996 – 2002

  Maria Grzegorzewska's Academy of Special Needs Education, Warsaw

  Speech and Language Therapy

  Master's Degree

 • 2002 – 2005

  European Institute of Human Science

  Arabic Language

  Course

 • 2012 – 2012

  teflexpress.co.uk

  TEFL

  .

Kinh nghiệm làm việc

 • 2015 – present

  ZSiP No. 1,Primary School, Katowice

  Arabic Language Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • -

 • 2002

  Dyplom - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

 • 2012

  Certificate in TEFL - teflexpress.co.uk

Teacher video cover
Hello! My name is Magda and I am from Poland. I have a master's degree in Speech and Language Therapy and I also have a certificate in Teaching English as a Foreign Language. I have over four years of experience in teaching English to children aged 3 - 13. I lived in the UK for over twelve years. I worked there with children from different cultural background in a Family Centre and in a school environment. I really enjoy working with kids. I make learning English fun and creative. I personalise each lesson to the child's individual needs. I also use visual and auditory aids such as toys, pictures, cards, animations and songs. My toy cangaroo called Bob helps me to take a child to the world of imagination. Above all, my main goal is to help a child to build confidence in speaking English and using this language with ease.
 • Kinh nghiệm làm việc 4 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng ba lan bản ngữ, tiếng anh
Đặt lịch học