Liona S.

Liona S. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

6 reviews

Professional teacher with 2 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2020 – 2022

  KNEU

  social management

  bachelor degree

Kinh nghiệm làm việc

 • – hiện tại

Chứng nhận và bằng cấp

 • -

Teacher video cover
I was a student at the University of Economics in Kyiv (KNEU). Currently, I am a dance teacher as well as a language teacher. My experience of living in different countries allowed me to learn about other language cultures and people. Now I have many friends all over the world and I love practicing my language skills with them. That is why I love teaching because it is an opportunity to share and pass on my knowledges to others.
 • Kinh nghiệm làm việc 2 years
 • Học từ 5 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng ukraina bản ngữ, tiếng anh
Không dành cho các học sinh mới