Maryna S.

Maryna S. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

11 reviews

Professional Teach kids, Teaches teens, External Independent Evaluation, State Final Assessment teacher with 12 years of experience teaching English

Teacher skills verified

The teacher completed training from All Right

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2007 – 2013

  Ivan Franko Zhytomyr State University, Faculty of Foreign Philology

  foreign language teacher

  master's degree

Kinh nghiệm làm việc

 • 2011 – 2012

  Krasnosilska school

  English teacher

 • 2012 – 2014

  Velykokorovynetska school

  English teacher

 • 2013 – 2024

  Pyatkivska gymnasium

  English teacher

 • 2020 – 2024

  Dubyshchenska gymnasium

  English teacher

 • 2023 – 2024

  Charitable Foundation "Caritas"

  English teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2013

  master's degree - Ivan Franko Zhytomyr State University, Faculty of Foreign Philology

Teacher video cover
I'm very energetic person and I can't imagine myself without doing some creative things. My hobby is reading books and I can talk about them by hours. Last 9 months I worked in a charity foundation and helped children who have some life difficulties. Dream to become a psychologist and to visit London.
 • Kinh nghiệm làm việc 12 years
 • Học từ 3 đến 18 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng ukraina bản ngữ, tiếng nga
Không dành cho các học sinh mới