Irish M.

Irish M. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

7 reviews

Professional Teach kids, Dạy cho người trưởng thành, Cambridge Exam A1 - YLE Movers, IELTS, Cambridge Exam A2 - YLE Flyers, Cambridge Exam B1 - PET for Schools, Cambridge Exam B2 - FCE for Schools, External Independent Evaluation, Teaches teens teacher with 6 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2004 – 2008

  Laguna College

  Computer Science

  Bachelor's Degree

Kinh nghiệm làm việc

 • April 2021 – February 2024

  Novakid, Incorporated

  English as Second Language Teacher

 • June 2017 – July 2022

  51Talk International

  English as Second Language Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2019

  TESOL/TEYL Certificate - Teach International

Teacher video cover
Hi, I am Teacher Irish and welcome to my class! Nice to meet you! I have been teaching English online since 2017. I specialized in teaching kids and adults. My students are from 3 to 65 years old. I handle online lessons with learners at various levels. I have acquired my certificates in teaching English as foreign language in 2019. I am a certified TESOL and TEYL teacher. I witnessed my students grow from beginners to advance and from shy to active. To make my class fun and interactive, I use props, flashcards and realias. While they do a great job, I give them virtual and visual rewards. I can’t wait to have you in class. See you! High five!
 • Kinh nghiệm làm việc 6 years
 • Học từ 3 đến 65 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng tagalog bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới