Olena O.

Olena O. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

32 reviews

Professional Teach kids, Teaches teens, External Independent Evaluation, State Final Assessment teacher with 13 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2009 – 2014

  Pedagogical School and Uman State Pedagogical University

  Teacher of English Language

  Specialist

Kinh nghiệm làm việc

 • 2014 – 2023

  Secondary School

  English Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2014

  Specialist Diploma - Uman State Pedagogical University

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hello,I am a teacher Olena.I am an English teacher with 13 years of teaching experience. I have been teaching children aged from 6-15. I am very kind ,responsible and cheerful! Join my classes to study English together.Sincerely, teacher Olena.
 • Kinh nghiệm làm việc 13 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng ukraina bản ngữ, tiếng anh
Không dành cho các học sinh mới