Liana D.

Liana D. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

8 reviews

Professional Teach kids teacher with 1 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2021 – 2025

  Ivan Franko National University of Lviv

  Ukraininan language and literature

  Bachelor

Kinh nghiệm làm việc

 • 2022 – 2023

  Prostir School

  Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2021

  External Independent Evaluation - UCEQA

Teacher video cover
Hello! I'm Teacher Liana. I study at the Lviv University, majoring in Ukraininan language and literature. I have experience in teaching children of elementary school. I really enjoy learning new languages. And I also love to share my knowelegdes with kids, it is a pleasure for me! I am responsible, creative and cheerful! Hope to see you in my class! Sincerely, teacher Liana.
 • Kinh nghiệm làm việc 1 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng ukraina bản ngữ, tiếng anh
Không dành cho các học sinh mới