Luka E.

Luka E. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

1 reviews

Professional TOEFL, Teach kids teacher with 2 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2021 – 2024

  High-school

  Biology

Kinh nghiệm làm việc

 • 2022 – 2024

  Native Camp

  English Teacher for Kids & Adults

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2024

  TESOL Certificate - Udemy

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hi everybody! I am Luka, an English tutor , and also a TESOL certified teacher. It is ideal to improve all four skills ( reading 📖, listening 👂, writing✍🏼 , speaking🗣️ ) but every learner is different and has different learning style. So I try to respect the differences, I love working with diverse people ! I Love playing with kids , because I myself have two ✌ nephews . Apart from teaching I like to draw👨‍🎨 , sing🎤 , swim🏊 I like to play football ⚽ and also Ice skating⛸️❄️ . I would like to invite you to join me in experiencing the fun in learning English! Looking forward to meeting you at my lessons.🤗🌟⚽
 • Kinh nghiệm làm việc 2 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng đức, tiếng ý, tiếng anh, albanian bản ngữ
Đặt lịch học