Flavia A.

Flavia A. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

39 reviews

Professional teacher with 18 years of experience teaching English

Teacher skills verified

The teacher completed training from All Right

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • – hiện tại

  Universita' di Urbino

  Greek philology

  Classics

Kinh nghiệm làm việc

 • 2005 – 2024

  Self Employed

  Italian and English teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • -

 • 2023

  World TESOL Academy Accredited 60-Hour TEOL - World TESOL Academy

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2023

  World TESOL Academy Accredited 70-Hour TESOL Certificate - World TESOL Academy

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2023

  Accredited 80-Hour TESOL Certificate - World TESOL Academy

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2024

  TESOL/TEFL - World TESOL Academy

Teacher video cover
I am TEFL and TESOL qualified, I also hold certifications to teach younger learners and adults in person and online. I have been teaching for over a decade and I have very many interests: I am blue belt in karate, I love swimming, horse riding, playing chess, scuba diving, and travelling; I am also a volunteer at an observatory and at a race track. I enjoy getting outside of my comfort zone and exploring new horizons
 • Kinh nghiệm làm việc 18 years
 • Học từ 2 đến 100 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng ý bản ngữ, tiếng bồ đào nha, tiếng pháp, tiếng tây ban nha
Đặt lịch học