Dhara T.

Dhara T. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

5 reviews

Professional Teach kids teacher with 4 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2014 – 2018

  Father Saturnino Urios University

  Financial Management

  Bachelor of Science

Kinh nghiệm làm việc

 • 2019 – 2021

  51 Talk

  Online Teacher

 • 2021 – 2022

  Novakid

  ESL Teacher

 • 2022 – 2024

  Yiyiabc

  ESL Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2018

  Diploma - Father Saturnino Urios University

 • 2019

  Tesol and Teyl Certificate - 51 Talk

Teacher video cover
Hello! my name is teacher Dhara. I am from the Philippines, 26 years of age and I graduated at Father Saturnino Urios University. I strive to create a classroom atmosphere that is inclusive, engaging, and supportive. I encourage active participation and collaboration among my students. I absolutely love teaching kids. My love for teaching kids grows stronger every day, and I cherish the moments I spend with them in the classroom.
 • Kinh nghiệm làm việc 4 years
 • Học từ 3 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng tagalog bản ngữ
Đặt lịch học