Tatsiana K.

Tatsiana K. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

5 reviews

Professional Teaches teens, Teach kids, Dạy cho người trưởng thành, IELTS, Cambridge Exam Pre A1 - YLE Starters, Cambridge Exam A1 - YLE Movers, Cambridge Exam A2 - KET for Schools, Cambridge Exam B1 - PET for Schools, Cambridge Exam B2 - FCE for Schools, Cambridge Exam C1 - CAE, Matura(PL) teacher with 2 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2020 – 2023

  Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej

  Teaching specislization

  Bachelor's Degree in English philology

Kinh nghiệm làm việc

 • 2023 – 2024

  Akces Benefit school

  English Teacher

 • 2023 – hiện tại

  Early stage

  English Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2023

  Diploma - Maria Curie-Skłodowska University

Teacher video cover
My name is Tatsiana Kulesha, and I hold a degree in English Philology. With a background in online teaching for adults, I've transitioned to working at a private school, focusing on teenagers. My experience encompasses creating engaging learning environments tailored to various age groups, fostering effective communication, and facilitating student growth. I am committed to continuously refining my teaching techniques to meet the evolving needs of my students.
 • Kinh nghiệm làm việc 2 years
 • Học từ 7 đến 18 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng ba lan, tiếng nga bản ngữ, belarusian bản ngữ
Đặt lịch học