Catalina S.

Catalina S. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

2 reviews

Professional Teach kids teacher with 2 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2023 – 2026

  Jönkoping International Business School

  Marketing Management

  Bachelor

Kinh nghiệm làm việc

 • 2020 – 2022

  Personal Tutor

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2022

  IELTS C1 - British Council

 • 2024

  TEFL Certificate - Teacher Record

Teacher video cover
Hey there! I'm Teacher Cat ^..^, and I'm here to help your kids, aged 4-18, with their English learning! With 2 years of experience in individual English classes, I'm a super cheerful, organized, and friendly teacher passionate about helping your child grow. I'm gentle and attentive to each kid's preferences and behavior. I want to ensure that every lesson we have together helps your child improve their English skills without any unanswered questions. Let's learn English together and have some fun while doing it! I can't wait to meet you and your amazing kids :)
 • Kinh nghiệm làm việc 2 years
 • Học từ 4 đến 18 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng rumani bản ngữ, tiếng nga
Đặt lịch học