Sofiia T.

Sofiia T. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

25 reviews

Professional Teach kids teacher with 1 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2023 – 2027

  Oles Honchar Dnipro National University

  Computer science

  Bachelor's Degree

Kinh nghiệm làm việc

 • 2023 – 2024

  Work for myself

  English teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • -

 • 2024

  Core skills test B2 - British Council

Teacher video cover
Hello, my future student. My name is Sofiia, but everybody calls me Sonya. I am a friendly and generous person, who likes travelling and watching cartoons. Let's have a fun and useful time in class :)
 • Kinh nghiệm làm việc 1 years
 • Học từ 3 đến 12 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng ukraina bản ngữ, tiếng anh
Không dành cho các học sinh mới