Ivanna I.

Ivanna I. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

5 reviews

Professional Teach kids teacher with 1 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2021 – 2024

  Drohobych State Unversity

  philology

  bachelor

Kinh nghiệm làm việc

 • 2024 – now

  All Right school

  ESL Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2024

  Teacher Training Certificate - All Right School

Teacher video cover
Welcome here! I'm a teacher Ivanna. I am a committed English teacher who focuses on developing conversational fluency in children. I am a Bachelor in Philology and I have been teaching children aged from 8 to 11. My experience allows me to ensure students develop and achieve astounishing results. I can ignite a passion for English and make learning enjoyable. My strong qualities are creativity, enthusiasm and progressivity. I have a lot to share and teach. Join my classses and take your English to next level! Sincerely, teacher Ivanna
 • Kinh nghiệm làm việc 1 years
 • Học từ 5 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng ukraina bản ngữ, tiếng anh
Không dành cho các học sinh mới