Nikola T.

Nikola T. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

3 reviews

Professional Teach kids, Dạy cho người trưởng thành, Teaches teens teacher with 8 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2002 – 2007

  Faculty of Political Sciences University of Belgrade

  International relations

  M.A. in International Relations

Kinh nghiệm làm việc

 • 2016 – 2022

  TutorABC

  Online English Tutor

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2024

  TEFL - Teacher Record

Teacher video cover
My name is Nikola and I come from Serbia. I have been teaching English on line for almost a decade. I possess two TEFL certificates and teaching experience not exclusively related to English. Throughout my teaching career, I worked with both children and adults. When it comes to teaching kids, I worked with preschool and school age children, as well as with teenagers. I am especially dedicated to proper pronunciation and development of speaking skills and comprehention. I enjoy teaching grammar, especially the use of tenses and I am also very good at teaching business English. And, of course, I am always open for frre-talk lessons with students on subjects such are international politics, economy, history, literature, art, music, etc. I look forward to meeting new students and new friends, as well.
 • Kinh nghiệm làm việc 8 years
 • Học từ 5 đến 18 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng serbian bản ngữ, tiếng ý
Không dành cho các học sinh mới