Marta B.

Marta B. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

7 reviews

Professional Teach kids, Teach kids, External Independent Evaluation teacher with 1 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2023 – 2024

  The University of Edinburgh

  International Management

  Msc

Kinh nghiệm làm việc

 • 2017 – 2017

  Polish Red Cross

  Volunteer teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2023

  Msc - The University of Edinburgh

Teacher video cover
I'm Marta , and I'm excited to introduce myself as a candidate for the English teacher position for kids. Having lived in the UK for five years, I speak English at a C2 level and bring a friendly and fun approach to teaching. My goal is to create an engaging environment where children not only learn English but also enjoy the process. Through interactive activities and creative lessons, I aim to make learning both educational and enjoyable for every student.
 • Kinh nghiệm làm việc 1 years
 • Học từ 9 đến 18 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng ba lan bản ngữ
Đặt lịch học