Nina I.

Nina I. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

456 reviews

Professional Dạy cho người trưởng thành, Teach kids teacher with 4 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2014 – 2018

  Universityof Montenegro, Faculty of Philology

  Translation Studies English and French

  Bachelor

Kinh nghiệm làm việc

 • 2016 – 2018

  Royal Theater Zetski Dom

  Drama Translator

 • 2017 – 2018

  Bibo Global Opportunity

  English Teacher

 • 2018 – 2018

  Montenegro Stars Hotel Group

  Animator

 • 2018 – 2019

  Helen Doron Montenegro

  English Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2020

  120 HOUR TESOL - International Open Academy

Teacher video cover
Hello, my name is Nina and I am a teacher and translator of English and French. I worked as an online teacher with students of different ages from all over the world, which made me more flexible and adaptable to different levels of English my students have. I was also a classroom teacher for smaller (up to 8 students) and larger (up to 30 students) groups. I was working as a Helen Doron teacher, where I was trained for teaching children aged 3-19 using the unique Helen Doron methodology that helped me get to know children better, and adapt my teaching to their personal needs and levels. This was a wonderful experience as I have helped shape and educate children in much more than just English. I taught lessons of friendship, fairness, honesty and so much more spontaneously, through fun games and activities. I am a very friendly, dynamic and dedicated teacher who loves her job!
 • Kinh nghiệm làm việc 4 years
 • Học từ 6 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng serbian bản ngữ, tiếng pháp, tiếng tây ban nha, không nói tiếng nga
Đặt lịch học