Svjetlana V.

Svjetlana V. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

342 reviews

Professional Dạy cho người trưởng thành, Teach kids teacher with 8 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2010 – 2016

  University of Banja Luka

  English language and Literature

  Bachelor of Arts in English Language and Literature

Kinh nghiệm làm việc

 • 2014 – 2016

  Big Ben, foreign language school

  English teacher

 • 2016 – 2017

  Сеть частных детских садов «Развитие XXI век»

  English teacher

 • 2017 – 2019

  Waijiaoyi

  ESL online tutor

 • 2017 – 2018

  Big Ben, foreign language school, Banja Luka

  Teacher of Russian language

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2016

  University Diploma - University of Banja Luka

  Bachelor of Arts in English Language and Literature

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2018

  Certificate of Achivement - Embassy of the Unitet States ofAmerica, Bosnia and Herzegovina

  Drama Based Instruction for English Language Teaching Workshop

  Đã xác nhận chứng chỉ
 • 2019

  TEFL certificate - TEFL Professional Development Institute

  120h TEFL Certificate

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hello, I am teacher Lana! I am an English teacher with 8 years of teaching experience. I am a Bachelor of Arts in English Language and Literature. Currently I am a Master student of English Language and Literature. During my teaching experience I taught children aged from 5 to 14. My classes were divided in two groups: one on one classes and classes in groups from 3 to 25 students. I am very cheerful, responsible and dedicated person. Teaching is my greatest passion and kids are my greatest inspiration. Join my classes to speak English together! Sincerely, teacher Lana. <3
 • Kinh nghiệm làm việc 8 years
 • Học từ 3 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng nga, tiếng serbian bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới