Elena N.

Elena N. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

368 reviews

Professional Teach kids teacher with 20 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

  • – hiện tại

Kinh nghiệm làm việc

  • 2000 – 2017

    учитель английского языка

Chứng nhận và bằng cấp

  • -

Teacher video cover
Моё кредо: "Умеет учить тот, кто учит интересно". Видя, что порой даже самые талантливые и любознательные дети теряют интерес к учёбе, я решила отыскать корень проблемы:учить весело, разнообразно и только в тёплой и дружеской обстановке. Изучайте язык с интересом. Только интересный человек, заряженный творческой энергией, может воспитать таких же активных, неравнодушных и думающих детей.Предпочитаю разнообразную насыщенность урока. Использую коммуникативный метод , что позволяет эффективно выучить английский язык.
  • Kinh nghiệm làm việc 20 years
  • Học từ 4 years
  • Bài học từ 0,5 US$
  • Nói: tiếng anh, tiếng nga bản ngữ, tiếng ukraina
Không dành cho các học sinh mới