A tanulási folyamat

Mi nem kényszerítjük tanulásra a gyermeket. Nálunk szerelmbe esnek az angol nyelvvel.

AllRight.com

Kipróbált módszer

Cambrige-i kommunikativ módszer - Az óra több, mint 50 százalékában angolul beszélnek a diákok

AllRight.com

Gyakorlott tanárok

Sok éves tapasztalat gyerekekkel - Tudják hogyan keltsék fel a gyerekek érdeklődését a tanulás iránt

AllRight.com

Interaktív platform

A tematikus játékok, rajzfilmek és foglalkozások Charlie-val, a kezdetektől fogva lekötik a gyermeket

AllRight.com

Összetett megközelítés

A gyermekek nyelvtant és szókincset tanulnak, valamint fejleszik a beszédkészségüket

4 különböző szint, a kezdőtől a magabiztos kommunkációig anyanyelvűekkel, csak két év alatt

Iratkozzon fel a próbaórára

Сharlie Óvoda

AllRight.com
 • 20 óra
 • 25 perc
 • 2,5 hónap

A kurzus elvégzésével a gyermeke:

 • Megérti a beszélt angolt, egyszerű mondatokban tud beszélni magáról
 • Bemutatja magát, beszél magáról, el tud köszönni
 • El tud számolni 10-ig, ismeri a színeket és a testrészeket
 • kb 60 új szót és kifejezést ismer angolul
 • Tud beszélni a kedvenc játékáról, állatáról és ételéről
 • Egyszerű mondatokat használ

Charlie Kezdő 1

AllRight.com
 • 30 óra
 • 25 perc
 • 3,5 hónap

A kurzus elvégzésével a gyermeke:

 • Ismeri az ABC-t, le tud írni és el tud olvasni egyszerű szavakat
 • Rövid beszélgetést tud folytatni ismerős témákról
 • Rövid versikéket és dalokat tud, megérti a beszédet hallás után
 • 12 szócsoportot ismer, és több, mint 100 új szót és kifejezést
 • 3-4 mondatban le tud írni egy tárgyat vagy állatot

Charlie Kezdő 2

 • 30 óra
 • 25 perc
 • 3,5 hónap

A kurzus elvégzésével a gyermeke:

 • Egy egyszerű beszélgetésben részt tud venni, egy ismerős témában
 • Üdvözöl és bemutat embereket
 • Egyszerű betűkombinációkat ki tud olvasni
 • Magától ír egyszerű mondatokat
 • Több, mint 180 új szót és kifejezést ismer

A kurzus elvégézésével a gyermeke le tudja tenni a Cambridge YLE kezdő vizsgát

Сharlie Haladó 1

AllRight.com
 • 30 óra
 • 25 perc
 • 3,5 hónap

A kurzus elvégzésével a gyermeke:

 • Magabiztosan beszél, kérdez és válaszol kérdésekre angolul
 • Történeteket ért meg, ismerős szavak és kifejezések mentén
 • Egyszerű szövegeket ír ismerős témákban, akár 7-8 mondatot is
 • Szövegkörnyezet alapján ismeretlen szavak jelentését is kikövetkezteti
 • Rövid történeteket olvas, képek segítségével

Сharlie Haladó 2

 • 30 óra
 • 25 perc
 • 3,5 hónap

A kurzus elvégzésével a gyermeke:

 • Könnyedén beszélget külföldiekkel, kifejezve a véleményét és érzéseit a beszélgetés során
 • Le tud írni tárgyakat és embereket egyszerű mondatokkal
 • Megért meséket és történeteket ismerős szavakkal és kifejezésekkel, képek segítségével
 • Beszélni tud különböző szakmákról, hobbikról, egészségről. Választékos szókincset használ
 • Ki tud tölteni nyomtatványokat, iratokat személyes adatokkal

A kurzus elvégézésével a gyermeke le tudja tenni a Cambridge YLE haladó vizsgát

Charlie Flyer 1

AllRight.com
 • 40 óra
 • 25 perc
 • 5 hónap

A kurzus elvégzésével a gyermeke:

 • Folyékonyan kommunikál egyszerű témákról
 • Tud rendelni egy kávézóban, útbaigazítást kérni egy idegentől, beszélni saját magáról
 • Bármilyen témában tud spontán beszélgetést kezdeményezni
 • Jövőbeli tervekről és szándékokról tud beszélni
 • Ismerős szavakkal szöveget olvas. Megérti az ismeretlen szavakat a szövegkörnyezet alapján

Сharlie Haladó 2

 • 40 óra
 • 25 perc
 • 5 hónap

A kurzus elvégzésével a gyermeke:

 • Magabiztosan beszél angolul, hétköznapi témákról
 • 10-12 mondatos történeteket ír a kedvenc témáiban, ismerős mondat-struktúrákkal
 • Terveket és szándékot oszt meg a jövőről
 • Emlékezetből mond versikéket és énekel dalokat a tanórák anyagából, helyes intonációval és kiejtéssel
 • Népszerű dolgokról, és a kedvenc országának kultúrájáról tud mesélni

A kurzus elvégézésével a gyermeke le tudja tenni a Cambridge YLE felső szintű vizsgát és a Cambridge Keys for Schools KET vizsgát

További kurzusaink

AllRight.com

Játék-alapú kurzus, 6-9 évesek számára. Anyanyelvi tanárok tartják, hogy növeljék a szókincset és nyelvtant tanítsanak

Gyorsító

Gyermeke rendszerezi, vagy felfrissíti tudását a lehető legrövidebb idő alatt

AllRight.com

Dalok és éneklés

Gyermekét dalok segítségével tanítjuk angolul

HAMAROSAN
AllRight.com

Szezonális

Ünnepi témájú órák az alábbi ünnepekről: Húsvét, Valentin nap, Újév, Haloween

AllRight.com

Haladó tinik számára

A programot látványában és témáiban tízenévesekre szabtuk, Mover English szinten

AllRight.com

Történetek és Olvasás

Együtt olvasunk és mesélünk érdekes történeteket

HAMAROSAN
AllRight.com

Hangzástan

A kicsiknek: betűket, betűkombinációkat és az egyszerű szavak olvasásának alapjait tanuljuk meg.

AllRight.com

A saját módszertanunk a cambridgei módszer alapján

AllRight.com

Bonnie Burton - Az AllRIght iskola módszertani vezetője

A University of British Columbia egyetemen (Vancouver, Kanada) végzett. Tanított már angolt Kínában, Törökországban, Spanyolországban és Ausztráliában. Tanrendet fejlesztett ki a Pearson-Longman nemzetközi angol iskolának.

Módszertanunk a diákok köré épül: A témáknak és az óra szerkezetének érdekesnek kell lennie. Ez a kombináció segíti őket, hogy megtanulják a nyelvet. Természetesen, követjük a CEFR standardot nyelvtannal és a szókinccsel.

Trial video cover

Iratkozzon fel a próbaórára